superior1
Проекти
<< Проекти >>
Проект: Семинария за Литературно служене. Защо? - Отдел "Издателско Служене"

Семинария за Литературно служене. Защо?
   

Семинария за Литературно служене. Защо?

Преди една година питах Бога в молитва: какво трябва да се случи в България за да бъде литературното служене онзи клон на делото, който Ти виждаш като свято и победоносно. И не след дълго дойде отговор в ума ми: необходимо е да се работи за външните хора, но също така с църковните членове и пасторите. Необходимо е професионално обучение на литературните евангелизатори (ЛЕ-и).

Създадохме списание Литературен евангелизъм, което има за цел да напомня, важността на Книгата като Божий метод за достигане на човека. Чрез този бюлетин всеки пастор и старейшина може да бъде съпричастен и информиран за най-новото, което се случва благодарение на литературното служене по света и в България.

Благодаря на Бога през последната година отдел „Издателско служене“ към църквата в нашата страна претърпя значително развитие. Беше създадена работна политика на ЛЕ-р, която определя правилните принципи за провеждане на дейността, категориите ЛЕ-и, изискванията към всяка от тях и месечна отчетна система. Имаме вече изградена стратегия за подпомагане на ЛЕ-р на пълен работен ден и стипендия за студент ЛЕ-р. Може да говорим за статут на ЛЕ-р в България, нещо което доскоро беше само мираж.

Във всеки аспект от работата се чувстваше Божията ръка и всичко това нямаше да се случи, ако Той не ни ръководеше.

Броят на работещите ЛЕ-и се увеличи значително. Цялата група днес наброява 30 реално действащи ЛЕ-и. Сред тях има и група млади хора, които се включват активно. Всички са преминали през предварителни обучения и са взели изпити.

С увеличаването на броя на литературните евангелизатори дойде и предизвикателството да бъде осигурено съответното професионално обучение. През 2012 г. издателския съвет гласува да се създаде Семинария за литературно служене (СЛС). Това е двегодишна програма, съставена с цел да се осигури качествено и професионално обучение за ръководни кадри в издателската дейност и литературни евангелизатори, призовани да служат в областта на литературния евангелизъм.

В сътрудничество с Теологичен колеж „Стефан Константинов” разработихме учебна програма, която включва предмети фокусирани върху духовното и професионалното развитие на литературните служители в тяхното призвание като: Философия на ЛС, Етика на ЛЕ-р, Издателска политика, Търговски похвати, История и развитие на ЛС, Мениджмънт на продажбите и др. Има и предмети като Църковно лидерство, Херменевтика и Омилетика, Здравен евангелизъм, Адвентна история, Психология на общуването, Дом и семейство, Връзки с обществеността и др. Също така по време на всеки семестър е предвидено време за практика и ситуационни игри.

Подготвени са подходящи учебни материали, а преподавателите ще участват на доброволен принцип, без лекторски придобивки.

Първите две обучителни седмици се състояха от 28-31 октомври и от 03-06 декември. Целият клас наброява 38 записани студенти!

Ние имаме нужда от дух на молитва и на служене.

Вярвам, че това е началото. Вярвам, че Бог стои начело.

 

Ростислав Магеров,
Директор на отдел Издателско служене


20.11.2012 г.
Албум със снимки
Албум със снимкиСеминария за Литературно служене 2013
Инфо:   Трети и четвърти семестър в училището за литературни евангелизатори.Аудио материал:
Аудио материалПрогнозата е: Порой
Инфо:   Мотивационна проповед

Видео материал:
Видео материалВидео програма на ГК за "Великата борба"
Инфо:   2011 година в ГК бе организирана служба на посвещение за проекта "Вели ...ДругиСписание Литературен евангелизъм - 4 брой

Кат:  Други
Инфо:   В броя четете за Семинарията за Литературно служене...ПрезентацииПроект "'Пътят към Христос' до всеки дом в България"

Кат:  Презентации
Инфо:   Презентация


КнигиВестители на надежда
Кат:  Книги
Инфо:   Книга от Е.Г.Уайт за книгоразпространителите


 
 
inferior
   Created by   Dodo's Team