superior1
Проекти
<< Проекти >>
Проект: Проектът "Великата борба" на Генералната конференция - Отдел "Издателско Служене"

Проектът "Великата борба" на Генералната конференция
   Проектът „Великата борба“ е една уникална президентска инициатива на ГК с цел да бъдат разпространени огромни количества от книгата на Елън Уайт – „Великата борба“ като част от световната църковна стратегия Кажи на света. Всяка Дивизия, Съюз и Конференция изработва планове за това масово разпространение в своята област. Различните отдели на църквата също изработват планове, за да включат разпространението в своето служене.

Защо беше избрана „Великата борба?“ Защото съдържа едно привлекателно представяне на любовта и крайната победа на Бог в битката между доброто и злото. Нейното влияние може да бъде мощно и променящо живота на читателя от 21 век.

Цели на проекта „Великата Борба“ за 2011
1. Подновяване на интереса към „Великата борба“ сред нашите църковни членове чрез лично изучаване и лично и общоцърковно популяризиране.
2. Развиване на конкретни стратегии за разпространение.
3. Подготовка на отпечатването и разпространението, необходимо за масовото световно разпространение през 2012 и 2013.

Цели на проекта „Великата Борба“ за 2012-2013
1. По една книга във всеки дом
2. Цели на църковните членове
а. Цел 1 – Подаряване поне на една книга на година
б. Цел 12 – Подаряване на една книга месечно
в. Цел 52 – Подаряване по една книга седмично
г. Цел 365 – Подаряване на една книга дневно
3. Дарители – отделни личности и организации, Конференции, Съюзи, Дивизии, Генералната Конференция и други

(Превод от официалната страница на ГК за проекта „Великата борба:“
http://greatcontroversyproject.adventist.org/about-the-project.html)


07.07.2012 г.
Албум със снимки
Албум със снимкиСеминария за Литературно служене 2013
Инфо:   Трети и четвърти семестър в училището за литературни евангелизатори.Аудио материал:
Аудио материалПрогнозата е: Порой
Инфо:   Мотивационна проповед

Видео материал:
Видео материалВидео програма на ГК за "Великата борба"
Инфо:   2011 година в ГК бе организирана служба на посвещение за проекта "Вели ...ДругиСписание Литературен евангелизъм - 4 брой

Кат:  Други
Инфо:   В броя четете за Семинарията за Литературно служене...ПрезентацииПроект "'Пътят към Христос' до всеки дом в България"

Кат:  Презентации
Инфо:   Презентация


КнигиВестители на надежда
Кат:  Книги
Инфо:   Книга от Е.Г.Уайт за книгоразпространителите


 
 
inferior
   Created by   Dodo's Team