superior1
Опитности
<< Опитности >>
Опитност: Бог на изненадите - Отдел "Издателско Служене"

Бог на изненадите
   
„Изявил си ми пътищата на живота; в присъствието Си ще ме изпълниш с веселба" (Деян 2:28).
Беше хубав слънчев ден. Връщах се от книгоразпространение и пътувах във влака. Бях доста изморен и чувствах че имам нужда от почивка. Срещу мен седеше един господин, българин, на средна възраст,както по-късно разбрах живеещ в Санкт Петербург - Русия. Влакът отмерено потракваше в своя път, ние седяхме, без да говорим. Мина известно време и съвсем спонтанно започнахме разговор. Отначало говорихме за общите неща от за живота, за проблемите, грижите, преодолените препятствия във всекидневието. Имах желание от тези житейски проблеми,които са общи за всички хора и които споделяхме с моя събеседник, да преминем към духовните теми. Знаех че в крайна сметка всеки човек има най-голяма нужда от ИсусХристос. Така постепенно споделих вярата си. Говорих му за Библията, за тази боговдъхновена Книга, променила милиони животи и съдби, за пророчествата и за събитията в края на световната история. Говорихме и за една от актуалните теми по онова време – падането на тоталитарния режим. Споделих му как и защо съм повярвал в Бога. В този момент нямахникаква литература у себе си и много съжалявах за това. Имах огромно желание да му предоставя книгите, за които вярвам, че имат силата да насочват умовете и сърцата на хората към Създателя. Предложих да му изпратяпо пощатанякои от тях. Той се съгласи, защото личеше, че е мислещ и търсещ истината човек. Не криеше и своите духовни интереси. Така се разделихме с добри чувства един към друг.
Веднага след като се прибрах вкъщи, приготвих малък колет, в който поставих „Великата борба” и една касета с аудиозапис на Марк Финли. Но когато отидох в пощенския клон, бях разочарован от служителя на гишето. Той ми каза, че колетът трябва да бъде разопакован и проверен от митнически агент. В този момент дори не предполагах,че това е Божия намеса. Бог отново имаше план за разпространението на Своето Слово. Разопаковайки колета, служителката от митническа агенция видя книгата „Великата борба”. Беше истински заинтригувана. Обясних й накратко, че това е уникална книга, която обрисува не само миналото,но и бъдещето на християнството. За мое удивление тя пожела да я закупи. Вече не съжалявах за проблема от разопаковането на колета.
Истината е, че Бог за пореден път ме изненада, чрез делото на Своето Провидение. По чуден за мен начин ме употреби като посредник за разпространението на тази велика книга.


17.04.2012 г.
Албум със снимки
Албум със снимкиСеминария за Литературно служене 2013
Инфо:   Трети и четвърти семестър в училището за литературни евангелизатори.Аудио материал:
Аудио материалПрогнозата е: Порой
Инфо:   Мотивационна проповед

Видео материал:
Видео материалВидео програма на ГК за "Великата борба"
Инфо:   2011 година в ГК бе организирана служба на посвещение за проекта "Вели ...ДругиСписание Литературен евангелизъм - 4 брой

Кат:  Други
Инфо:   В броя четете за Семинарията за Литературно служене...ПрезентацииПроект "'Пътят към Христос' до всеки дом в България"

Кат:  Презентации
Инфо:   Презентация


КнигиВестители на надежда
Кат:  Книги
Инфо:   Книга от Е.Г.Уайт за книгоразпространителите


 
 
inferior
   Created by   Dodo's Team