superior1
Новини
<< Новини >>
Новина: Обучение на Литературните евангелизатори - декември 2011 - Отдел "Издателско Служене"

Обучение на Литературните евангелизатори - декември 2011
  

Ако има християни, които повече от всички други могат да бъдат наречени воини на предния фронт във великата борба между Христос и Сатана, то това са литературните евангелизатори. Всеки ден те се срещат с десетки хора, които не са обхванати от благовестието, като по този начин се вклиняват в редиците на големия противник, измъквайки от неговия плен скъпоценни души. Битките, които водят колпортьорите, са не само реални, но и видими. Те постоянно изпитват върху себе си разнообразните оръжия от арсенала на неприятеля – безразличие, враждебност, присмех и дори агресия. В същото време получават по-голяма благодат, достатъчна за време на нужда, повече мъдрост, сила, смирение и доброта.

От 5 до 9 декември в София се проведе въвеждащо обучение в литературен евангелизъм. Обучавани в него бяха настоящи и бъдещи литературни евангелизатори, някои от които истински ветерани в делото, а други – студенти в Теологичен колеж „Стефан Константинов”. Лектори бяха служители на Църквата на адвентистите от седмия ден. Целта на обучението беше литературните евангелизатори да осъзнаят същността и святостта на литературното служене, за да получат мотивация и убеждение за работа, а също да разберат каква е нужната квалификация, за да могат да се усъвършенстват според Божия идеал. Освен лекциите имаше и практически занятия следобедите.

Всяка сутрин семинарът започваше с молитвено общение, жизнено важно при всички такива събирания. Водещите споделяха размисли върху Божието слово, лични и чужди опитности. С тази предварителна духовна настройка започваха лекциите.

Няколко от тях бяха изнесени от Директора на отдел Издателско служене Ростислав Магеров. В темата си „Литературното служене – божествен план” той обясни, че винаги Бог се е грижел Неговото слово да бъде записвано и разпространявано. Това важи особено много за последните дни, когато е абсолютно невъзможно всеки човек да бъде достигнат за Христос чрез лични приятелски отношения. В друга своя лекция, „Литературен евангелизъм по нов начин”, той обясни каква би трябвало да бъде работата на литературният евангелизатор в днешния ден. На първо място, по примера на Исус за служба на човека според неговите нужди, колпортьорът трябва да бъде социално ангажиран, да носи на всекиго това, което е нужно лично за него. Второ, трябва да предлага на всеки зантересуван възможност да продължи нататък с библейска работа. В това той работи в постоянна връзка с пастора, като му предава нови и нови имена и данни за контакт на хора, желаещи библейски курс. Литературният евангелизатор е носител на най-доброто в този свят – благата вест за вечния живот чрез вяра в Исус Христос. Основната му цел е спасението на човешки души. Необходимо е също да извършва достатъчно продажби, защото те формират неговата заплата. Двете неща се намират в съвършено единство – Христос казва, че „работникът заслужава своята заплата” (Лука 10:7). С мъдрост от Бога колпортьорът трябва да преценява как да намира баланса във всяка ситуация. С други думи, мисията му е да разпространява чрез продажби и безплатно християнска литература с цел достигане на хората с Евангелието и създаване на контакти за библейско изучаване.

От голяма практическа полза бяха и двете лекции с общо заглавие „Среща с клиента”. Едната от тях, наречена „Първото впечатление”, разясни, че най-важно от всичко в срещата е литературният евангелизатор да излъчва позитивизъм. В нашия негативен свят усещането, че отсрещният човек е различен, предизвиква интерес и копнеж към нещо, което хората биха могли да получат. Позитивизмът е последица от нашата вяра, но много важни са и детайлите – от облеклото и външния вид до поведението при представяне на книгите. Втората такава лекция, „Типове хора – как да се доближим до тях”, запозна слушателите с необходимостта литературният благовестител да познава човешката психология с цел да достигне до сърцето на всеки човек според неговата индивидуалност. Ростислав Магеров обрисува осем различни типа хора: многословни, затворени, доверчиви, подозрителни, подигравателни, отчаяни, атеисти, религиозни. С много примери описа най-подходящия подход към всеки от тях.

Пастор Пламен Младенов, отговорник за литературния евангелизъм в Западна област, изнесе лекция на тема „Исторически фон на литературното служене”. Важна констатация беше, че Реформацията не е могла да започне с Джон Уиклиф или Ян Хус, защото те са живели преди изобретяването на печатницата от Йохан Гутенберг. А по времето на Мартин Лутер половината от книгите, отпечатвани в Германия, са писани от него. По аналогичен начин Господ е дал на Елън Уайт видение първо за издателската дейност и едва тогава – за църковната организация и за здравната реформа.

Борислав Йорданов, пастор в ЦАСД-Севлиево, в своята тема „Роля на литературното служене за растежа на църквата” направи преглед на историята на адвентния литературен евангелизъм. Разгледа указанията към адвентните пионери за разпространяване на печатни материали, дадени от Господ във видение на Елън Уайт, както и основните затруднения в началото на издателското служене. Оказва се, че адвентизмът навлиза в повечето страни на света именно чрез печатното слово.

С философията на литературното служене се занима пастор Сашо Кацаров, отговорник за литературния евангелизъм в Северна област. Той обясни нуждата от литературно служене и факторите за успех в него. Бог е избрал този метод, защото писаното слово въздейства много по-силно и продължително от устното и защото достига до места, където проповедниците не могат да достигнат.

Пастор Румен Матрачийски, отговорник за литературния евангелизъм в Южна област, разгледа темата за ролята на местната църква в литературното служене. Спря се подробно на мотивацията за участие на църковните членове в това дело и предложи някои успешни методи за действие, съобразени със съвременната действителност.

Пастор Сергей Генов запозна колпортьорите с начина на изнасяне на библейски часове. Това е дейност, за която не всеки има дарба, но всеки трябва да познава. Той обясни какво е библейски час, коя е най-важната цел при него и кое гарантира неговия успех.

Мениджърът на издателство „Нов живот” Борислав Йорданов, Директорът на Финансовия отдел пастор Сергей Касабов и Председателят на Съюзния съвет пастор Венцислав Панайотов разказаха за връзките, които съществуват между литературния евангелизъм и съответните структури на църквата.

Всеки следобед се реализираше същинската цел на теорията – всички участници в семинара излизаха с книгите си в София и някои близки градове и села. Директорът на отдела съпровождаше един по един всеки обучаващ се, демонстрираше как се подхожда, после наблюдаваше как го прави той, коментираше действията, даваше препоръки. Всеки следващ ден литературните евангелизатори ставаха все по-сигурни и уверени в успеха, изпълнени с желание пак да излязат сред хората, носейки книгите като семе за сеене.

Отдел Издателско служене реши всяка година по това време да се провежда подобно обучение. Бог да благослови всички, които предават себе си за Господа като жива жертва в спасяването на човешки души!

Пламен Младенов10.12.2011 г.
Албум със снимки
Албум със снимкиСеминария за Литературно служене 2013
Инфо:   Трети и четвърти семестър в училището за литературни евангелизатори.Аудио материал:
Аудио материалПрогнозата е: Порой
Инфо:   Мотивационна проповед

Видео материал:
Видео материалВидео програма на ГК за "Великата борба"
Инфо:   2011 година в ГК бе организирана служба на посвещение за проекта "Вели ...ДругиСписание Литературен евангелизъм - 4 брой

Кат:  Други
Инфо:   В броя четете за Семинарията за Литературно служене...ПрезентацииПроект "'Пътят към Христос' до всеки дом в България"

Кат:  Презентации
Инфо:   Презентация


КнигиВестители на надежда
Кат:  Книги
Инфо:   Книга от Е.Г.Уайт за книгоразпространителите


 
 
inferior
   Created by   Dodo's Team