superior1
Новини
<< Новини >>
Новина: "ЗаПаЛиСе" - Отдел "Издателско Служене"

"ЗаПаЛиСе"
  

От 17 до 23 май 2013 г. се проведе уникална за българската адвентна църква инициатива наречена „ЗаПаЛиСе” (Завладяваща пасторска литературна седмица”). Дванадесет пастори от цяла България пристигнаха в Силистра, за да участват в акция на литературен евангелизъм заедно с екип от десет действащи български литературни евангелизатори и още десетина местни църковни членове. Всички бяха предварително обучени за извършване на дейността. Групата обходи голяма част от град Силистра, селата Айдемир и Калипетрово и други райони от областта.

В петък и събота богослуженията бяха проведени вдъхновяващо. Пасторите разказваха лични опитности, свързани с Божия призив към тях за служене чрез литература. Историите им бяха впечатляващи и насърчаващи, обогатяваха с нови идеи за по-ефективна служба и мисиониране. След това всеки ден от неделя до сряда църковните членове, литературните евангелизатори и пасторите излизаха сутринта и до вечерта обхождаха с книги предварително набелязани райони. В началото и в края на деня се събираха в църквата – сутрин се молеха и пееха песни за прослава на Бога, а вечер споделяха опитностите от деня и благодаряха на Бога за Неговото ръководство. Имаше всякакви случаи – от открита враждебност през безразличие до радостно приемане на истината от хора, нуждаели се точно в този момент от благата вест, дошла чрез Божиите посланици. Участниците в акцията знаеха, че са там най-вече заради последните и затова претърсваха всеки дом, всяка улица, според писаното слово: „И в онова време ще претърся Йерусалим с лампи…” (Софония 1:12); „Защото, ето, Аз ще заповядам и ще пресея Израелевия дом между всичките народи, както се пресява житото в решето; обаче ни най-малко зърно няма да падне на земята” (Амос 9:9).

Тази работа е много трудоемка и не е по силите само на неколцина. Затова пасторите излязоха заедно с литературните евангелизатори. От една страна, участието на пастори доброволци в литературен евангелизъм цели да увлече повече пастори и миряни в литературното служене. „Проповедниците тежко са занемарили дълга си, като не са насърчавали църквите за книгоразпространителна дейност” (Вестители на надежда, с. 57). От друга страна, полезно е за самите пастори. „Някои хора, които Бог е призовал за проповедници, са отивали в мисионското поле като колпортьори. Беше ми пояснено, че те получават отлична подготовка, като разпространяват светлината и я носят непосредствено в семействата. При разговори често ще им се предлагат случаи да говорят за библейската религия. Ако това дело се разбираше, както би трябвало, работниците биха посещавали домовете, изявявайки християнска деликатност и любов към душите. Това би било отлична опитност за всеки, който желае да служи като проповедник. Който се подготвя за проповедничество, нека знае, че никое друго служение не би могло да го снабди с толкова богата опитност, колкото делото на колпортажа” (Пак там, с. 60,61).

Кампанията завърши с мероприятието „Денят на книгата”, което се проведе на територията на село Айдемир по повод предстоящия празник 24 май, деня на българската просвета и култура. Целта беше да се популяризира Библията и да бъдат представени книгите на издателство „Нов живот”.

В резултат на тази акция бяха разпространени около 8000 безплатни материали – брошури и списания. Оборота на продадените книги беше около 2000 лв! Бяха осъществени много молитви с клиентите в домовете им, в болничните стаи или там където ситуацията позволяваше. Бяха създадени около 40 контакти и събрани много адреси за предстояща библейска работа. Имащите интерес ще бъдат посетени в домовете им с бланки от библейския кореспондентен курс с цел да се създаде личен контакт. Участниците славеха Бога за скъпоценните личности, до които достигнаха, и за привилегията да работят за Бога в настоящото трудно време на религиозно безразличие.

Ние славим Бога и се молим да остане горящ мисионерския огън в сърцата ни.

 

Пастор Пламен Младенов


18.06.13 г.
Албум със снимки
Албум със снимкиСеминария за Литературно служене 2013
Инфо:   Трети и четвърти семестър в училището за литературни евангелизатори.Аудио материал:
Аудио материалПрогнозата е: Порой
Инфо:   Мотивационна проповед

Видео материал:
Видео материалВидео програма на ГК за "Великата борба"
Инфо:   2011 година в ГК бе организирана служба на посвещение за проекта "Вели ...ДругиСписание Литературен евангелизъм - 4 брой

Кат:  Други
Инфо:   В броя четете за Семинарията за Литературно служене...ПрезентацииПроект "'Пътят към Христос' до всеки дом в България"

Кат:  Презентации
Инфо:   Презентация


КнигиВестители на надежда
Кат:  Книги
Инфо:   Книга от Е.Г.Уайт за книгоразпространителите


 
 
inferior
   Created by   Dodo's Team