superior1
За нас
За нас - Отдел "Издателско Служене"
„КНИГА ПОДАРИ НА СВЕТА КАЖИ”

Мисия


Литературната служба на Църквата на Адвентистите от седмия ден съществува да прогласи чрез медии (литература) евангелието на надеждата по целия свят в това поколение.

Нашите цели:

  1. Да подобрим физическия, социален и духовен живот на хората сега и да ги приготвим за идващия нов свят.
  2. Да насърчим и подготвим всеки да споделя добрата вест на Исус за скорошното Му завръщане.
  3. Да засилим вярата чрез духовно хранене, което идва от споделяне на светлината.


Логото
Логото на Отдела

АНГЕЛЪТ представлява „другият ангел” описан в Откровение 18:1.

Литературните евангелизатори осъществяват работата на „другия ангел”.
“До голяма степен чрез нашите издателки къщи ще бъде осъществена работата на другия ангел, който слиза от небето с голяма сила и просветлява замята с неговата слава.” – Колпортьорска служба , стр. 4.

ТРЪБАТА означава спешността на вестта.

ОТВОРЕНИТЕ СТРАНИЦИ представляват публикациите които трябва да бъдат разпръснати като есенни листа.

ЗЕЛЕНИЯТ ПОЛУМЕСЕЦ представя мисията на литературното служене.

“Публикациите излизащи от нашите издателства подготвят хората да посрещнат Бога... Нашите издания трябва да достигнат навсякъде.” – Колпортьорска служба, стр. 3, 4.

СИНИТЕ КЪГОВЕ представят разпространението на нашите публикации.

“Има много места, в който гласа на проповедника не може да бъде чут, места които могат да бъдат достигнати само чрез нашите публикации.” – Колпортьорска служба, стр. 4.
“Ти трябва да започнеш да издаваш малък вестник и да до пращаш на хората. Нека да бъде малък от начало, но когато хората го прочетат ще започнат да ти пращат средства, с които да продължиш да го издаваш и това ще бъде успех от самото начало. Беше ми показано, че от това малко начало ще потекат потоци светлина които ще просветлят целия свят.” – Колпортьорска служба, стр. 1.


Визия и Евангелизационни Инициативи

МОТО:
“КАЖИ НА СВЕТА ЧРЕЗ ЛИТЕРАТУРА, ЧЕ ИСУС ИДВА”

I. ВЪВЕДЕНИЕ
  • Исус ни е възложил мисията да отидем по целия свят и да проповядваме евангелието (Марко 16:15).
  • Ние можем да бъдем сигурни в успеха на тази задача, която Бог ни е поставил щом прочетем думите в Откровение 18:1: Цялата земя ще бъде осветена от Неговата слава. Всеки един в бъдеща ще знае за Исус, защото Той е Светлината, която може да просветли света, така че всеки един ще знае, че Той идва скоро. Апостол Йоан е видял тези неща да се случват.
  • Бог е разкрил на Е.Г.Уайт, че един от начините, чрез който Бог е планирал да просветли земята е литература, която съдържа настоящата истина. (Свидетелства,7, стр. 139-140, 1902).
  • За да просветлим земята с литература, ние се нуждаем да я разпространим като сухите листа през есента.
  • Мисията на Литературния евангелизъм: “Литературната служба на Църквата на Адвентистите от седмия ден съществува да прогласи чрез медии (литература) евангелието на надеждата по целия свят в това поколение.”

II. КАК ДА РАЗПРОСТРАНИМ НАШАТА ЛИТЕРАТУРА КАТО ЕСЕННИ ЛИСТА И СВЕТЛИНА НА ЗЕМЯТА

  • Посредством литературни евангелизатори (ЛЕ)
  • Посредством студенти по време на ваканция
  • Посредством членовете на нашата църква

III. КАК ДА ПРИЛОЖИМ ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЕЗИ ТРИ НАЧИНА ЗА ДА ПОСТИГНЕМ ПО-ДОБЪР
ЕВАНГЕЛИЗАЦИОНЕН РЕЗУЛТАТ

Покажи / Скрий || Покажи || Скрий
  1. Редовна програма по ЛЕ (Литературен евангелизъм):

   • Да помогнем на нашите ЛЕ да разпространят колкото може повече литература навсякъде.
   • Да пращаме ЛЕ на места, в които още няма адвентно присъствие.
   • Да пращаме групи от ЛЕ да работят в местата където църквата планира евангелизационни кампании.
   • Всеки ЛЕ да участва в разпространяването на Мисионската книга за годината.
   • Всеки ръководител на отдел ЛЕ да проведе една евангелизационна кампания през годината заедно с екип от добри ЛЕ.
   • Всеки ЛЕ да даде на местния пастор списък с имената на хората, които искат да изучават Библията.
   • Всяка група от ЛЕ да създаде група от вярващи през пет годишния мандат.
   • Всели ЛЕ да спечели поне една душа през годината.
   • Да предлагаме всеки месец на ЛЕ мисионска литература, която те да разпространяват безплатно, като мисионски вестници книжки, памфлети, трактати, листовки, брошури, диплянки и др.

  2. Студентска програма по ЛЕ

   • Да пратим групи от студенти в големите градове.
   • Всяка събота да молим студентите ЛЕ. Които разпространяват нашата литература да споделят с църквата добрите опитности преживели през седмицата.
   • Да има със всеки екип от студенти добър библейски работник, който може веднага да почне работа с желаещите да получат библейски часове.
   • Да обучим студентите та продават мисионска литература като Мисионската книга на годината.
   • Да има във всеки екип от студенти мисионска литература за безплатно разпространение; като диплянки и брошури.

  3. Църковни членове

   “Нека листовките и брошурите, списанията и книгите, да бъдат разпространени навсякъде. Носете със себе си, където ида отивате, пакет от избрани брошури, които вие може да дадете щом ви се отдаде възможност.Продайте, което можете и дайте назаем или подарете там, където има нужда . Големи резултати ще последват от тази работа.” (Ревю анд Херълд , Юни 10, 1880.)

  Предложения:

   • Да стимулира всеки член на църквата да носи със себе си мисионска литература която да продаде, да даде назаем или да подари.
   • Да има във всяка църква мисионска библиотека от която хората да взимат книги за четене.
   • Да се грижат всеки гост и посетител на църквата да получава безплатна литература.
   • Да имаме във всяка църква специална церемония на посвещение всеки път, когато имаме нова мисионска книга на годината. Например: Да построим пирамида от книги и да поканим присъстващите да се наредят в кръг около тях и да се помолят за книгите.
   • Да има ден отворен ден за издателството в който братята и сестрите могат да купят книги на специална цена (с отстъпка).


IV. ОТГОВОРНОСТТА НА ИЗДАТЕЛСТВАТА

Покажи / Скрий || Покажи || Скрий
  • Да има нова мисионска книга всяка година отпечатана в огромни количества, така че цената и да бъде ниска.
  • Да има всяка година отворен ден за издателството във всяка конференция през който братята и сестрите могат да купят много книги за мисиониране.
  • Да има мисионски диплянки или брошури за масово разпространение подходящи за различните групи в обществото.ФилософияАлбум със снимки
Албум със снимкиСеминария за Литературно служене 2013
Инфо:   Трети и четвърти семестър в училището за литературни евангелизатори.Аудио материал:
Аудио материалПрогнозата е: Порой
Инфо:   Мотивационна проповед

Видео материал:
Видео материалВидео програма на ГК за "Великата борба"
Инфо:   2011 година в ГК бе организирана служба на посвещение за проекта "Вели ...ДругиСписание Литературен евангелизъм - 4 брой

Кат:  Други
Инфо:   В броя четете за Семинарията за Литературно служене...ПрезентацииПроект "'Пътят към Христос' до всеки дом в България"

Кат:  Презентации
Инфо:   Презентация


КнигиВестители на надежда
Кат:  Книги
Инфо:   Книга от Е.Г.Уайт за книгоразпространителите


 
 
inferior
   Created by   Dodo's Team